Софинформпродукт
Качество и коректност

За нас

„Софинформпродукт – Грозданов” ЕООД е частна българска компания създадена през 1996 г.

Дейността ни е свързана с внос и търговия с хирургически инструменти, медицинска апаратура и оборудване за нуждите на медицинските специалисти и здравните заведения в страната.

Търговският ни персонал е ангажиран и квалифициран, с инженерно, медицинско и икономическо образование, и богат опит в медицинската сфера.

„Софинформпродукт – Грозданов” ЕООД поддържа дългосрочни и коректни отношения медицинските специалисти и здравните заведения като им предлагаме:

  • Продукти със сертифицирано качество на конкурентни цени
  • Бързи доставки
  • Монтаж и обучение
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване да доставените изделия

„Софинформпродукт – Грозданов” ЕООД притежава:

  • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.
  • Сертификат за внедрена система за управление на качеството съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Ексклузивен представител за българия сме на:

Medicon EG, Германия

Галерия