Телефон 02 962 52 78

E-mail: office@sofinformproduct.com

         
           
           
Качество и коректност
facebook-button

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018 г.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Scan_Cert_9_SOFINFORM_Produkt_GrozdanovСОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД е частна българска компания създадена през 1996 г. Дейността ни е свързана с внос и търговия с хирургични инструменти, медицинска апаратура и оборудване за нуждите на здравните заведения в страната.

Ние сме ексклузивни представители на фирмите
Medicon eG (Германия) – хирургични инструменти
Rudolf Riester GmbH (Германия) – диагностични апарати
Nessler Medizintechnik GmbH (Австрия) – електроди за ЕКГ, електроди за ВЧ хирургия

Освен това наши партньори са водещи европейски фирми в областта на медицинската техника и консумативи като

 • Kirchner &Wilhelm GmbH (Германия)
 • Maico Diagnostic GmbH (Германия)
 • Soehnle Professional GmbH&Co.KG (Германия)
 • EF Medica Srl (Италия)
 • Medel group S.p.A .(Италия)
 • Pirrone  Srl (Италия)
 • Elite bags SL (Испания)
 • UZUMCU A.S. (Турция)
 • Rimsa P. Longoni Srl  (Италия)

Razreshenie targovia na edroСедалището ни се намира в гр. София. Търговският ни персонал е квалифициран, с инженерно, медицинско и икономическо образование и богат опит в медицинската сфера.

Предлагаме продукти със сертифицирано качество на конкурентни цени. Проявяваме внимание към изискванията на нашите клиенти и партньори. Връзката ни с тях се базира на взаимно уважение, доверие и коректност.

Извършваме доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване, а също и обучение на специалистите, за които са предназначени.

Редовно участваме в медицински изложби и конгреси.

„Софинформпродукт – Грозданов” ЕООД притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството съответстваща на международен стандарт ISO 9001:2008, а също и разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Ръководството на СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ ЕООД в лицето на Управителя официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя следните основни цели по качеството:

 • Спазване на договорените изисквания и срокове с Клиентите;
 • Оптимизиране на процесите по  използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни на Организацията;
 • Оптимизиране на търговския процес – адекватност, целесъобразност, надеждност, в съответствие с изискванията на Клиентите;
 • Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
 • Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с Доставчиците;
 • Повишаване на икономическата ефективност от дейността на Организацията;

За реализиране на тези цели и задачи, с решение на Ръководството, в СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт

 ISO 9001:2008.

Ръководството осигурява условия за спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията, за активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО