Телефон 02 962 52 78

E-mail: office@sofinformproduct.com

         
           
           
Качество и коректност
facebook-button

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018 г.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Предлагаме специализирана медицинска апаратура с високо качество.

 

ДОПЛЕРОВИ СИСТЕМИ 

 

ХОЛТЕРИ

 

 

 

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ

 

ПАЦИЕНТНИ МОНИТОРИ

 

 

 

УЛТРАЗВУКОВИ СИСТЕМИ

 

ПУЛСОКСИМЕТРИ

 

 

 

АСПИРАЦИОННИ ПОМПИ

 

АУДИОМЕТРИ

 

 

 

ТИМПАНОМЕТРИ

 

ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП