Телефон 02 962 52 78

E-mail: office@sofinformproduct.com

         
           
           
Качество и коректност
facebook-button

Surgerystyle

Всички уреди за  акушеро-гинекологични дейности са от лидерите:

Riester, Германия

Medicon eG, Германия

Rimsa, Италия

Изберете категория и разгледайте продуктите в областта на АГ  

 

 

Салпингографи

 

Вагинални спекулуми

 

Операционни лампи

         
 

Хирургически инструменти

 

Консумативи